Tumblelog by Soup.io
  • loveuspt
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

5238 f605
Reposted fromexpectstrange expectstrange
7465 5197 500
Reposted frompassby passby
Sponsored post
6100 7881
Reposted fromgreanpt greanpt
3088 2529 500
Reposted fromactualarea actualarea
4813 c7c6
Reposted frombedifferent bedifferent
3298 0a2d
Reposted fromsamegroup samegroup
6752 9afa 500
Reposted frommultitopic multitopic
7705 c2ed
Reposted fromamoybill amoybill

April 26 2015

Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.

Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno
Bo wszystko zaczyna się w głowie. Bo w głowie się staje to, co najpiękniejsze i to, co niepojęte, to, czego chce się dotykać o każdym poranku i o każdej nocy. Miłość. Miłość w głowie się staje i pachnie tak nieprzytomnie, że odurza serce, narkotyzuje usta, nie pozwala myśleć, nie pozwala oddalić się do rzeczywistości. Miłość. Miłość bywa rozkoszna, szalona i próżna, czasem bywa kosmiczna, często wytęskniona. To przez miłość idzie oszaleć, kiedy oszaleć się wcale nie chce, kiedy strach paraliżuje powieki i dłonie. To miłość nas uskrzydla, wynosi na wyżyny, każe nam lecieć i zmysłowo obejmować przestrzenie. To przez miłość często gryziemy z bólu poduszki. Zawiązujemy ręce na supeł. Zasypiamy z podrapanym sercem.
— Kaja Kowalewska / Drabina do kolorowania snów
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
3379 5755
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven
Znacie ten moment , gdy ktoś wam uświadamia , że wszystko zjebaliście ? To ta chwila , gdy czujesz się jak kupa gówna . Ktoś przypomina Ci , że nie ma z czego się cieszyć bo i tak nic nie jesteś wart . I nagle dostrzegasz ile przez ostatni czas rzeczy zaniedbałeś . I zamiast wsparcia słów typu '' chodź pomogę Ci to ogarnąć '' słyszysz o konsekwencjach i o tym , że zjebałeś jak zawsze . Od ludzi , którzy powinni spierać słyszysz wyzwiska .  I to mnie wcale nie motywuje , to szepcze mi do ucha by się poddać , bo ja jestem za słaby na ten świat  , żeby radzić sobie w nim sam .
— dzięki Ci mamo , że masz w dupie mnie i to co dzieje się we mnie
Reposted fromsadstory sadstory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...